Jak nás podpořit

Vaše podpora je pro nás nepostradatelná.

Uvítáme jakoukoliv pomoc a nabídku. Možností, jak nám pomoci, je více. Vážíme si jak finanční, tak materiální pomoci dětem.

Materiální vylepšení domova i příspěvky na sportovní nebo kulturní akce, které pořádáme, jsou pro nás stejně důležité. Děti mají pocit plnohodnotnosti, mají motivaci a krásné vzpomínky.

Vaše pomoc nám umožní zlepšovat životy dětí, které jsou ve svém životě na obtížné cestě.

Všem, kteří činnost dětského domova podporují, upřímně děkujeme!

Dětský domov Nechanice

Bližší informace k poskytování materiální i finanční podpory sdělí vedení dětského domova.

Naše hodnoty

  • Respekt: Věříme, že každé dítě má právo na respekt a porozumění. Podporujeme otevřenou komunikaci a vzájemnou toleranci.
  • Bezpečí: Zajistit dětem bezpečné a stabilní prostředí je pro nás prioritou. Dbáme na jejich fyzickou i emocionální bezpečnost.
  • Výchova a vzdělání: Klade se důraz na kvalitní výchovu a vzdělání, které podporuje rozvoj jejich dovedností a talentů.
  • Rodinná atmosféra: Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, kde děti zažívají lásku, péči a porozumění.