Zaměstnanci

O děti se starají provozní a pedagogičtí zaměstnanci. Každá rodinná skupina má dvě kmenové denní vychovatelky (vychovatele), kteří se střídají ve službách, a to vždy formou dlouhého a krátkého týdne. O děti pečují po všech stránkách, tzn. pomáhají s přípravou do školy, trávením volného času či přípravou na samostatný život.

Večer přebírají starost o děti noční vychovatelky, některé z nich mají vzdělání asistenta pedagoga, a ty je ráno vypraví do školky a školy.

Zaměstnanci

Naše hodnoty

  • Respekt: Věříme, že každé dítě má právo na respekt a porozumění. Podporujeme otevřenou komunikaci a vzájemnou toleranci.
  • Bezpečí: Zajistit dětem bezpečné a stabilní prostředí je pro nás prioritou. Dbáme na jejich fyzickou i emocionální bezpečnost.
  • Výchova a vzdělání: Klade se důraz na kvalitní výchovu a vzdělání, které podporuje rozvoj jejich dovedností a talentů.
  • Rodinná atmosféra: Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, kde děti zažívají lásku, péči a porozumění.