Naše děti

Naše děti navštěvují místní mateřskou a základní školu, ty starší dojíždí na učiliště, střední školy či nástavbové studium nejčastěji do Nového Bydžova a Hradce Králové.

Dětem je poskytováno v plné míře:

  • Stravování, ubytování a ošacení.
  • Učební potřeby a pomůcky.
  • Úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání.
  • Úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu.
  • Kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení.
  • Úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.
Naše děti