Dětský domov

Dětský domov se nachází v Nechanicích, což je malé město asi se 2000 obyvateli, které leží na poloviční cestě mezi Novým Bydžovem a Hradcem Králové. Budova dětského domova leží stranou od centra městečka, směrem na Hrádek u Nechanic.

V dětském domově může žít maximálně … dětí v šesti rodinných skupinách. Přijímáme z pravidla děti či mládež ve věku od 3 do 18 let bez závažných poruch chování. Po dovršení plnoletosti může dospělý zůstat v naší péči nejdéle do 26 let, a to ale jen v případě, že se připravuje na budoucí povolání.

Děti jsou rozděleny do šesti heterogenních rodinných skupin na základě sourozeneckých, či kamarádských vztahů tak, aby se co nejvíce přiblížila rodině.

Dětský domov Nechanice

Kromě standartního vybavení využíváme

 • víceúčelové hřiště
 • krytý venkovní bazén
 • pingpongový stůl
 • posilovnu
 • pískoviště
 • průlezky
 • ohniště
 • keramickou dílnu

Naším cílem je děti vybavit klíčovými kompetencemi a nezbytnými dovednostmi, díky kterým se mohou připravit na situace, se kterými se budou v životě potkávat. Klademe důraz na jejich samostatnost a jsme pyšní na všechny, které jsou po opuštění domova soběstační a živí se poctivou prací.

Naše hodnoty

 • Respekt: Věříme, že každé dítě má právo na respekt a porozumění. Podporujeme otevřenou komunikaci a vzájemnou toleranci.
 • Bezpečí: Zajistit dětem bezpečné a stabilní prostředí je pro nás prioritou. Dbáme na jejich fyzickou i emocionální bezpečnost.
 • Výchova a vzdělání: Klade se důraz na kvalitní výchovu a vzdělání, které podporuje rozvoj jejich dovedností a talentů.
 • Rodinná atmosféra: Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, kde děti zažívají lásku, péči a porozumění.